Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
pe website-ul naia.ro (SC Organics World SRL)

Informații Generale

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, de aceea vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele tale personale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am construit acest document, prin care dorim să te informăm cât mai clar posbil despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal, atunci când interacționezi cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin site-ul nostru web naia.ro.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugam sa verifici periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne poți contacta

Suntem Organics World SRL și ne cunoști cel mai bine prin intermediul site-ului pe care îl gestionam, naia.ro.

Sediul nostru social se află la adresa GREEN GATE, Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 22, et. 5, camera 68, sector 5, București și suntem înregistrați sub nr. J40/3464/2019 din data de 15 Martie 2019.

Ne poți contacta la telefon sau prin WhatsApp la numărul 0755 796 896 sau oricând pe mail la adresa salut@naia.ro.

Website-ul nostru naia.ro este realizat cu ajutorul tehnologiei WordPress, respectiv Woocommerce (pentru partea de magazin online), iar ca program de facturare si gestiune folosim Smartbill, ceea ce inseamnă că vom stoca o parte din datele tale atât în scopul plasării și urmăririi comenzilor, cât și în vederea emiterii facturilor, retururilor și pentru  verificarea situației plăților. Datele tale sunt salvate pe servere sigure cu pachete de securitate actualizate.

Organics World SRL (denumită în continuare Organics World) asigură, în permanență, respectarea tuturor principiilor și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în ceea ce privește prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea si transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate prin legislația în vigoare (OUG 34/2014), precum și prin predeverile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Prezenta politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care Organics World gestioneaza datele cu caracter personal pe care ni le transmiți prin accesarea Website-ului naia.ro. Organics World va asigura actualizarea prezentei politici și va publica pe website cea mai recentă versiune a acesteia.

DEFINIȚII

Mai jos enumerăm câteva definiții importante ale termenilor utilizați în acest document, care sunt extrase din articolul 4 al GDPR:

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

DPO: Înseamnă responsabilul cu protecția datelor, mai precis persoana responsabilă cu protecția datelor.

Care sunt categoriile de date cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Organics World variaza în funcție de interacțiunea și raporturile pe care tu le inregistrezi pe Website-ul naia.ro. Astfel, datele tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor secțiuni al Website-ului, în special în următoarele situaţii:

– Când te abonezi la newsletter-ul naia.ro și/sau

– Când completezi formularul de contact al Website-ului https://www.naia.ro/contact

Ce categorii de date vom prelucra

– Numele și prenumele, numărul tău de telefon și adresa de e-mail

– Datele necesare pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori faci o achiziție. În cazul plăților cu cardul, datele de card NU sunt înregistrate sau prelucrate de către noi. Ele ajung direct la procesatorul de plăți care este răspunzator și asigură securitatea informațiilor.

– Datele de contact și conținutul interacțiunii cu noi, prin telefon, e-mail sau aplicații tip messenger.

– Informații privind contul tău de client, cum ar fi istoricul de comenzi.

– Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată. Dacă ești de acord să autorizezi înregistrarea, continuă apelul cu consultanții noștri. În cazul în care nu dorești acest lucru, te rugăm să închizi apelul și să ne contactezi prin celelalte mijloace de comunicare astfel cum sunt prezentate mai sus.

– In momentul abonării la newsletter: e-mail, localitate/oraș/țară.

– Vezi secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, inclusiv date privind reclamele.

Datele furnizate de către tine trebuie să fie întotdeauna reale, corecte şi actualizate, iar tu trebuie să ai dreptul de a le furniza. Categoriile de date menționate mai sus sunt furnizate de către tine in mod voluntar cu ocazia interacționării cu Organics World în funcție de scopul transmis de tine. Ești, astfel, direct responsabil pentru datele pe care le furnizezi în cadrul website-ului naia.ro, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

De asemenea, website-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate vizeaza: ora si data accesarii site-ului, precum si adresa de IP a terminalului de pe care a fost accesat website-ului.

În ce scopuri vom folosi datele tale

– Pentru prelucrarea comenzii tale sau pentru a da curs solicitărilor tale legate de comanda plasată. De exemplu, atunci când plasezi o comandă vei oferi datele tale (numele, prenumele, adresa de facturare și de expediere, numărul tău de telefon și adresa de email). Vom folosi aceste date pentru facturare, expediere comandă, transmitere de mesaje prin email sau SMS legate de stadiul comenzii.

– Pentru a ne conforma cu o cerință legală imperativă. De exemplu, vom folosi numele și prenumel tău, adresa de facturare și adresa ta de email pentru a emite factura.

– Pentru a transmite mesaje electronice de tip Newsletter (noutăți, oferte, informații utile), dacă ne-ai oferit consimțământul. Te poți dezabona oricând de la Newsletter.

– În contextul prelucrării datelor vizitatorilor website-ului naia.ro, în scopul asigurării unei bune funcționări a website-ului; temeiul juridic al preluării îl reprezintă interesul legitim al Organics World de a-și îmbunătăți serviciile oferite.

Principiile de bază privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea si gestionarea datelor tale personale se realizeaza cu respectarea urmatoarelor 8 principii:

  1. Este deschisă și transparentă cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;
  2. Păstrează datele în siguranță;
  3. Se asigură că are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
  4. Colecteaza și utilizează minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;
  5. Pastrează datele actualizate, corecte și complete;
  6. Nu pastrează datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu există o perioadă obligatorie prevăzută de lege;
  7. Respectă drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;
  8. Nu transferă în străinătate datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, și nu înainte de a informa persoanele vizate în acest sens.

1. Echitate și transparență

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează societății noastre Organics World au fost informate în prealabil despre modul utilizării. Ne poți solicita, in orice moment, informații cu privire la următoarele aspecte principale:

– Ce fel de date vor fi colectate;

– În ce scop vor fi folosite;

– Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);

– Dacă vor fi transferate în alte țări;

– Cât timp vor fi păstrate;

– Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale;

– Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.

– Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopul comunicat persoanei vizate. Modificările ulterioare ale scopului prelucrării vor fi comunicate persoanei vizate, anterior utilizarii datelor personale ale acesteia.

2. Legalitate

Organics World înțelege să realizeze toate activitățile de procesare atât într-un scop bine determinat și raportat la activitatea sa, dar și circumscris unei justificări legale corespunzătoare, precum și în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Organics World în contextul desfășurării obiectului său de activitate, după cum urmează:

– Abonarea la newsletter-ul naia.ro prin intermediul căruia vom trimite lansări de noi produse sau servicii, comunicări comerciale privind promoțiile și campaniile desfășurate de Organics World independent sau în colaboare cu unul sau mai mulți parteneri, informații utile despre serviciile oferite etc.

– Oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;

– Participarea la concursurile si campaniile organizate online de catre Organics World (prin naia.ro).

3. Consimțământul persoanei vizate

Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează să le colectăm și procesăm, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar Organics World va prelucra datele cu caracter personal doar în baza consimțământului tău expres si neechivoc, în toate situațiile în care se impune necesitatea acestuia.

4. Minimizarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcină de proces sau proiect. În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată Organics World va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop.

5. Exactitatea datelor

Legislația privind protecția datelor solicită ca datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate. Societatea va asigura corectarea, suplimentarea, actualizarea sau ștergerea, dupa caz a datelor inexacte ori incomplete.

Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

Organics World nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/ client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.naia.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

6. Perioada de păstrare și stocarea datelor

Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

Astfel:

– Cu privire la Newsletter-ul Organics World (prin naia.ro), vom păstra adresa ta de
e-mail în baza de date a newsletter-ului atât timp cât abonarea ta este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare,

– Vom dezactiva trimiterea de newslettere către adresa ta de e-mail; moment la care, adresa ta de e-mail va fi ștearsă din baza de date cu privire la abonații pentru newsletter;

– Cu privire la formularul de contact, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine, dar nu mai mult de 1 an de la primirea acestora;

– În vederea participării la concursurile și campaniile organizate online de către Organics World, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară derulării acestor programe şi dovedirii participării tale la aceste programe, conform Regulamentelor comunicate pentru fiecare eveniment in parte;

– Cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe website-ul naia.ro şi interacţiunile utilizatorilor cu website-ul, vom păstra datele privind interacţiunile tale pe o perioadă de până la 3 ani.

Societatea poate şterge datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal atâta timp cât ai un cont activat pe site-ul naia.ro. Ne poți solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și noi vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice, ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe website sau în aplicația de mobil sau tabletă, astfel încât să utilizezi cu ușurință website-ul sau aplicația de mobil sau tabletă la o accesare ulterioară).

Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, website-ul naia.ro îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe website la momentul accesării acestora. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul, dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.

Dacă vrei să știi ce sunt cookie-urile accesează te rugăm secțiune dedicată de pe site-ul nostru.

7. Securitatea datelor

Organics World asigură și impletează măsurile tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei, pentru a-ţi proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact aşa cum este descris în prezenta Politică şi pentru a respecta alegerile pe care le faci în privinţa prelucrării datelor tale personale.

8. Transmiterea datelor tale către terți

Nu vom vinde datele tale personale unor terți.

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și / sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:

– Companii care se asigură că ceea ce ai comandat ajunge la tine, cum ar fi curierii.

– Companii care ne ajută să funcționăm (precum furnizorii de servicii de hosting sau management al magazinului online, contabilitate, furnizorii de servicii de plată/bancare, furnizorii de servicii IT)

– Furnizori de servicii din următoarele domenii: marketing/telemarketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor;

– Furnizori de servicii de cercetare de piață;

– Platforme de marketing, cum ar fi Google, Facebook, Instagram, Mailchimp.

– Alți furnizori de servicii, toți având semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor;

– Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;

– Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

– Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și / sau protejării intereselor noastre legitime;

– Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

Transmiterea datelor tale personale către destinatarii mai sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță.

De ce vezi reclame cu naia.ro atunci când navighezi online

Publicitatea pe care o vezi online poate fi personalizată în funcție de istoricul tău de navigare. Aceasta se numește publicitate pe bază de interese și se realizează prin intermediul cookie-urilor folosite de diferitele site-uri pe care le accesezi.

Ne dorim ca reclamele furnizate de noi să fie cât mai relevante pentru tine, de aceea le difuzăm prin intermediul platformelor specializate precum Google sau Facebook. Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri te rugăm să accesezi secțiunea Despre Cookie-uri.

Poți alege să renunți la astfel de publicitate bazată pe interese prin dezactivarea cookie-urilor. Atenție însă, că acest lucru nu va opri complet afișarea reclamelor online, ci pur și simplu acestea nu vor mai fi personalizate în funcție de interesele tale.

Drepturile persoanelor fizice

Conform prevederilor legale in vigoare, persoanele vizate beneficiază de urmatoarele drepturi:

– Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;

– Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);

– Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;

– Dreptul de a ordona ștergerea datelor personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Organics World și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Organics World a permis accesul);

– Dreptul de a solicita Organics World încetarea prelucrării datelor personale;

– Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;

– Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate Organics World transferate către o altă parte (de exemplu, un alt furnizor de servicii bancare) „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”;

– Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză;

– Dreptul a își retrage consimțământul atunci cand acesta a fost acordat in scopul unei prelucrări;

– Dreptul a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Preluarii Datelor cu Caracter Personal, daca se considera necesar.

În cazul în care Societatea primește o cerere de la o tine în exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul de 30 de zile.

Încălcarea securității datelor

În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau urmare a unei plângeri cu privire la modul în care Organics World a gestionat datele personale, Organics World va raporta încălcarea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și să notifice fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Organics World va depune eforturi rezonabile pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a-ți afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Organizare și responsabilități

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau se regăsește într-o formă de colaborare cu Organics World și care are acces la datele personale prelucrate.

Informații de contact ale DPO-ului

Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunuia dintre drepturile tale menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, te rugăm să contactezi DPO-ul local la următoarea adresă de e-mail: protectiadatelor@naia.ro. De asemenea, poți adresa solicitări, în scris, la adresa de corespondență a Organics World, detaliată in partea introductiva a prezentei Politici (salut@naia.ro).

Soluționarea alternativă a litigiilorSoluționarea online a litigiilor
Scroll to Top